دانلود تمام آهنگ های مهدی آبگون

دانلود تمام آهنگ های مهدی آبگون

گلچین بهترین ترانه های شاد و غمگین مهدی آبگون یکجا همراه با متن

پلی لیست آهنگ های جدید و قدیمی مهدی آبگون برای وضعیت واتساپ و استوری اینستا

ریمیکس تند بیس دار اهنگ های معروف اینستاگرامی مهدی آبگون

دانلود آهنگ های مازندرانی لاتی تک دست

دانلود تمام آهنگ های مهدی آبگون

دانلود تمام آهنگ های مهدی آبگون

 اهنگ مهدی آبگون ریمیکس شاد بیس دار معروف اینستاگرامی

دانلود آهنگ مهدی آبگون ریمیکس شاد 1401

ریکا مازونی ره بوئین شهر پر خطر هاکنه

ها رفق بوئم کی ره بوئین همه ره خبر هاکنه

کیجا یلاقی ره بوئین زلف یک وری هاکنه

کیجا آملی ره بوئین مسه دلبری هاکنه

دانلود آهنگ

دانلود گلچین بهترین آهنگ های مهدی آبگون

دانلود آهنگ مهدی آبگون یار یار

سبزه هواداره هارش یار یار امشو دل زاره هارش یار یار

ته آسمون من تی کتر یار یار من بی تو وومه دربه در یار یار

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ های مهدی آبگون شاد و غمگین یکجا

دانلود آهنگ مهدی آبگون بازی با دل

ها دادا الله دادا می دلبر لب دریا خنه ویلایی دارنه

می دل جا بازی دارنه

ها دادا الله دادا قشنگ کیجا ماشین خارجی دارنه می دل جا بازی دارنه

دانلود آهنگ

دانلود تمام آهنگهای مهدی آبگون با متن

دانلود آهنگ مهدی آبگون روزگار

روزگار ای روزگار چنه خرابی چنه بیرحمی هیچ وفا ندارنی روزگار ای روزگار خونت خرابه

توهم میسه من هیچ خدارنی

اون که بشتر بورده تش زد به جانه تش زد به ماله

دانلود آهنگ

دانلود فول آهنگهای مهدی آبگون

دانلود آهنگ مهدی آبگون دیگر عاشقی نخومه

عشق وچه بازی بویه دیگر عاشقی نخومه

عاشقی شوخی بویه دیگر عاشقی نخومه

الان مجازی بویه دیگر عاشقی نخومه

دیگر عاشقی نخومه از شه دلتنگی نخومه

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ های جدید و قدیمی مهدی آبگون یکجا

دانلود آهنگ مهدی آبگون بیخیال

این دنیای دله هیچکی می‌ حاله خریدار نیه

هیچکی منه جور از شنه زندگی که بیزار نیه

چند بئیته هواره مونه دلدار نی ام

به جان تو قسم برمه مسه خار نیه

دانلود آهنگ

دانلود همه آهنگ های جدید و قدیمی مازندرانی مهدی آبگون

دانلود آهنگ مهدی آبگون خورده کیجا

از اون سر در اینه دله دیاره املی دتر اسب عربی ره دلبر سواره املی دتر

اسب عربی ره زین هاکنم زین آملی دتر دلبر مره نییره می دل کنه زیز

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ های مهدی آبگون برای استوری اینستاگرام 

دانلود آهنگ مهدی آبگون دورهمی

بورده جوانی و اسپه بیه می او اتا خبر نییرنی

شویی ناختی و می دل زخمی و اتا خبر نییرنی

بیمه بازنده و تی لبی خنده و اتا خبر نییرنی

تو سر کوچه و نرم نرم برمه و اتا خبر نییرنی

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ های مهدی آبگون برای وضعیت واتساپ

دانلود آهنگ مهدی آبگون داد و هوار

آملی شهر دله قدم زنی یار اخر منه هاکردی پرونده دار

من که سر به زیر ویمه تو دنی یار خل بازی در اورمه من شهری کنار

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ های ارکستری شاد مهدی آبگون برای رقص و عروسی

دانلود آهنگ مهدی آبگون هوا طوفانی بوه دلبر روانی بوه

ندومه کی میسه وی دعا هاکرده منه از می دلبر وی جدا هاکرده

اتا ابری بیمو دلبر می چشی رو هر شو برمه کمه می چشم نشوئه خو

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون زخم کاری

نشو راه دور دا می دل زنه شور دا

می دل تی خنه دا می دل تی انبور دا

نشو غریبی دا تی قهر و آشتی دا شه عشق و عاشقی ره

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون شاد جدید

دادا کل مازرون خبر بیاره منی سه شی شاهون پسر دا

من شی تاج سر دا اتا ریکا دارمه شی جان دمه ونسه

شی شاهون پسر دا من شی تاج سر دا

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون کنج خنه کنی برمه دلبر

کنج خنه کنی برمه دلبراا ، دلبراا

شی خسته سر بل می زانو دلبراا ، دلبراا

بخت من بوه پرپر دلبراا ، دلبراا

گتی بی تو من میرمه و دلبراا ، دلبراا

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون نشو راه دور دا مه دل زنه شور دا

نشو راه دور دا می دل زنه شور دا

می دل تی خنه دلبر تنی بی انبور دا

نشو غریبی دا تی قهر و آشتی دا

شه عشق و عاشقی ره می دل دکاشتی دا

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون شهر چراغونی

دلبر جان می ابدی یاری شی دونی می دل قراری

برو یار می چش دیاری آمل شهر چراغونیه

امشوی فاز فاز مستیه می دلبرکیجا مازنیه

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون بزن سازو بزن ساز

منی دل خش بیه جان یار امی چندسال عاشقی

اگه تو دنووشی یار دردودل هاکنم با کی

اگه تو دنووشی یار دردودل هاکنم با کی

زندگی ره دیمه تی پا ته هستی یار می دلخشی

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون و محمدرضا گلردی دلبخواه جان

زمستون و بهار وومه تی وسه دل بخواه جان

خونشه چاربیدار وومه تی وسه دل بخواه جان

از بوی عشق ته من مستمه مست دل بخواه جان

عاشق بیقرار وومه تی وسه دل بخواه جان

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون پریشون

من دیگه عاشق نوومه نوومه مثل قدیما

نوومه اون خاره ریکا عوض بوه می حال و زار

ته بوردی با یار دیگر بوردی می جا نیتی خبر

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون بابا لیلی

اماره نوینی خشحالی دیگه، بابا لیلی لیلی بازار شونه

جان لیلی دیدن یار شونه دومه تنی ور ‌می جا‌خالی نیه

بابا لیلی لیلی بازار شونه جان لیلی دیدن یار شونه

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون هالیلی

تویی می نام و می نشون تویی می عشق و می جانو

تویی خشگل مازرون هالیلی‌ می لیلی

تویی صدای ساز من تویی هوش و حواس من

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون دل نارمه

کیجا خار دونی می دل تی پاگیره

چیکار هاکردی که جوانی درگیره

چیکار هاکردی می جا با برمه آروم نوومه

مثل اون روزا دیگر نیمه تی قربون نوومه

دانلود آهنگ

ته که می درد و دله دونسی سادگی ره از می چشم خونسی

چه قسم هایی بخردی می ور پس چیسه بوردی و نمونسی

امون از سادگی سادگی سادگی

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون و یحیی اسکو غروب آسمون

غروب آسمون بئیه دلگیر دل با غم و غصه بئیه درگیر

قرار نیه که انه زود بوو دیر اینجور از هرچی عاشقی بووم سیر

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون تی عکسه جا بدامه

فصل خوشی بوردو یار فصل غم بیموعه

انه گتی دنیا میسه جا کم بیموعه

آخ بدی سر عاشقی آخر بهم بیموعه

آخ تموم بوه می انتظار ولی همدم نیموعه

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون دیوانه شهر

چین چین دامن نکن دل پاره وونه تی جا عاشقی دارمه تیسه آواره وومه

آروم آروم برو تنی مار نوینه منو تره باهم تنه برار نوینه

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون سرزمین غم

الا این سرزمین غم کشیده گل بهار من تویی نگار من

کسی شی دلبر داغ نوینه گل بهار من تویی نگار من

حاضرمه خداوند می جان بئیره گل بهار من تویی نگار من

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون دل ناشتمه ته جا بد هاکنم

کیجا خار دونی می دل تی پاگیره

کاری هاکردی که جوان دل پیره

چیکار هاکردی می جا با برمه آروم نوومه

مثل اون روزا نیمه دیگه تی قربون نوومه

دانلود آهنگ

پر بزن چملی کوتر تی جا خبر بیاره

اتی آروم هاکنه این می دل بی قراره

بازم بوردی خاموش بوه آسمون ستاره

الله ای آسمون ببار بمیرم شی براره

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون هیچکس

صاف هوا بزو وارش هیچکس می خبر نارنه

دلخواه می حال هسه ناخش هیچکس می خبر نارنه

غریب شهر بیمه اسیر هیچکس می خبر نارنه

اینور اونور بیمه درگیر هیچکس می خبر نارنه

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ مهدی آبگون نامرد یار

هوا شو بیه کیجا بور سره نامرد یار آ دلبر

تی نگر امه تی چش گره نامرد یار آ دلبر

شی دست می دست جا تو بزن گره نامرد یار آ دلبر

مره پشت بوته اون تا تی پره نامرد یار آ دلبر

دانلود آهنگ

 

 

 

دانلود آهنگ های مازندرانی تک دست زندانی

دانلود آهنگ های بستکی بندری شاد

دانلود آهنگ های مازندرانی با صدای بچه لاتی معروف اینستاگرام

دانلود آهنگ های ساقی لاتی

امتیاز 4.50 ( 38 رای )

آرشیو خوانندگان

احمد صفاییمازیار فلاحیبنیامین بهادریعلی عبدالمالکیمحمد لطفیمهدی جهانیزانیار خسرویسینا درخشندهامین رستمیاشوانرضا شیریرضا یزدانیمحمد علیزادهفرزاد فرخمحسن یگانهحامد همایونسینا شعبانخانیامین بانیمهدی یراحیفرزاد فرزینآصف آریاحمید عسکریعلی لهراسبیمهدی یغماییعلی مولاییامیر عباس گلابسالار عقیلیسینا پارسیانشهاب مظفریایمان غلامی7 باندامو بندراغبگرشا رضاییسیامک عباسیمیثاق رادمسعود صابریعماد طالب زادهرضا شیریروزبه بمانییاسین ترکیسامان جلیلیایهامبهنام بانیمهراد جمپازل بندعلی یاسینیمیثم ابراهیمیعلیرضا طلیسچیآرون افشارشهرام شکوهیاحسان خواجه امیریسهیل مهرزادگانحجت اشرف زادهرامین بی باکفریدون آسراییمحسن چاوشیسیروان خسرویمسعود صادقلومرتضی اشرفیایوان بندمجید خراطهاماکان بندمسیح و آرش APیوسف زمانیبابک جهانبخشپدرام پالیزحمید هیرادهوروش بندمحسن ابراهیم زادهعلیرضا پویارضا صادقیرضا بهراممهدی احمدوند سید مهدی میرداماد سید مجید بنی فاطمه میثم مطیعی کربلایی جواد مقدم حاج محمود کریمی حاج حسین سیب سرخی حاج مهدی رسولی رضا نریمانی حسین طاهری دانلود آهنگآهنگ جدید

کلیه حقوق مادی و معنوی برای موزیک من محفوظ می باشد 48