دانلود آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان نوجوانان

دانلود آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان نوجوانان

 دانلود فایل صوتی mp3 آهنگ انگلیسی با زیرنویس برای تقویت زبان مبتدی و سطح اسان و سطح متوسط

پلی لیست بهترین اهنگ های آموزش انگلیسی با متن و ترجمه فارسی مناسب یادگیری تمام سنین کودکان و بزرگسال

اهنگ ساده انگلیسی برای کودکان و گوش دادن به موزیک ریتم شاد و به یاد ماندنی ویژه تقویت لیسنینگ

دانلود آهنگ های ورزشی کودکانه بی کلام و با کلام شاد

دانلود آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان نوجوانان

دانلود آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان نوجوانان

دانلود رایگان آهنگ انگلیسی با متن و ترجمه

دانلود اهنگ you’re welcome موانا قلب خدای دریا مائووی Maui

دانلود آهنگ

باشه باشه میبینم اینجا چه خبره 💫 🌟 💫 🌟 Ok ok I see what's happening here

تو با عظمت رو در رو هستی و این عجیب است 💫 🌟 💫 🌟 You're face to face with greatness and it's strange

شما حتی نمی دانید چه احساسی دارید 💫 🌟 💫 🌟 You don't even know how you feel

شایان ستایش است 💫 🌟 💫 🌟It's adorable

خوب خوب است که می بینیم انسان ها هرگز تغییر نمی کنند 💫 🌟 💫 🌟 Well it's nice to see that humans never change

چشماتو باز کن بیا شروع کنیم 💫 🌟 💫 🌟 Open your eyes let's begin

بله واقعا من هستم مائویی هستم 💫 🌟 💫 🌟 Yes it's really me it's Maui

آن را نفس بکش 💫 🌟 💫 🌟 Breathe it in

میدونم زیاده 💫 🌟 💫 🌟I know it's a lot

موی بدن 💫 🌟 💫 🌟 The hair the bod

وقتی به یک نیمه خدا خیره می شوید 💫 🌟 💫 🌟 When you're staring at a demi-god

چی میتونم بگم جز "خوش اومدی" 💫 🌟 💫 🌟What can I say except "You're welcome"

برای جزر و مد خورشید آسمان 💫 🌟 💫 🌟 For the tides the sun the sky

هی اشکالی نداره اشکالی نداره 💫 🌟 💫 🌟 Hey it's okay it's okay

خواهش میکنم 💫 🌟 💫 🌟 You're welcome

من فقط یک مرد دمی معمولی هستم 💫 🌟 💫 🌟 I'm just an ordinary demi-guy

سلام 💫 🌟 💫 🌟 Hey

چیزی که دو شست دارد و آسمان را بالا کشیده است 💫 🌟 💫 🌟 What has two thumbs and pulled up the sky

زمانی که شما در حال ولگردی بودید بله؟ 💫 🌟 💫 🌟 When you were waddling yea high?

این مرد 💫 🌟 💫 🌟 This guy

وقتی شبها سرد شد 💫 🌟 💫 🌟 When the nights got cold

چه کسی آتش شما را از پایین دزدید؟ 💫 🌟 💫 🌟 Who stole you fire from down below?

تو به او نگاه می کنی ای 💫 🌟 💫 🌟 You're lookin' at him yo

آه من هم آفتاب را با کمند زدم 💫 🌟 💫 🌟 Oh also I lassoed the sun

خواهش میکنم 💫 🌟 💫 🌟 You're welcome

برای طولانی کردن روزهای شما و به ارمغان آوردن سرگرمی برای شما 💫 🌟 💫 🌟 To stretch your days and bring you fun

همچنین نسیم را مهار کردم 💫 🌟 💫 🌟 Also I harnessed the breeze

خواهش میکنم 💫 🌟 💫 🌟 You're welcome

تا بادبان هایت را پر کند و درختان را تکان دهد 💫 🌟 💫 🌟 To fill your sails and shake your trees

پس چی بگم جز اینکه خوش اومدی 💫 🌟 💫 🌟 So what can I say except you're welcome

برای جزایری که از دریا بیرون کشیدم 💫 🌟 💫 🌟 For the islands I pulled from the sea

نیازی به دعا نیست اشکالی ندارد 💫 🌟 💫 🌟 There's no need to pray it's okay

خواهش میکنم 💫 🌟 💫 🌟 You're welcome

هه حدس می‌زنم این روش من است 💫 🌟 💫 🌟 Ha I guess it's just my way of being me

خوب به آن فکر کنید 💫 🌟 💫 🌟 Well come to think of it

بچه راستش من می توانستم ادامه دهم 💫 🌟 💫 🌟 Kid honestly I could go on and on

من می توانستم هر پدیده طبیعی را توضیح دهم 💫 🌟 💫 🌟 I could explain every natural phenomenon

جزر و مد علف زمین 💫 🌟 💫 🌟 The tide the grass the ground

اوه مائویی فقط در حال خرابکاری بود 💫 🌟 💫 🌟 Oh that was Maui just messing around

من یک مارماهی را کشتم 💫 🌟 💫 🌟 I killed an eel

روده اش را دفن کردم 💫 🌟 💫 🌟 I buried its guts

درختی جوانه زد حالا نارگیل گرفتی 💫 🌟 💫 🌟 Sprouted a tree now you got coconuts

چه درسی؟ 💫 🌟 💫 🌟 What's the lesson?

برداشتن چیست؟ 💫 🌟 💫 🌟 What is the take-away?

وقتی مائویی در حال جدایی است با او درگیر نشوید 💫 🌟 💫 🌟 Don't mess with Maui when he's on a break-away

و ملیله اینجا روی پوستم 💫 🌟 💫 🌟 And the tapestry here on my skin

نقشه پیروزی هایی است که برنده می شوم 💫 🌟 💫 🌟 Is a map of the victories I win

ببین کجا بوده ام 💫 🌟 💫 🌟 Look where I've been

من کاری می کنم که همه چیز اتفاق بیفتد 💫 🌟 💫 🌟 I make everything happen

به این مینی مائوی بی ارزش نگاه کنید 💫 🌟 💫 🌟 Look at that mean mini-Maui just tickety-tappin'

خوب به هر حال اجازه دهید بگویم "شما خوش آمدید 💫 🌟 💫 🌟 Well anyway let me say "You're welcome" (you're welcome)

برای دنیای شگفت انگیزی که می شناسید 💫 🌟 💫 🌟 For the wonderful world you know

خوب به آن فکر کن من باید بروم (هی) 💫 🌟 💫 🌟 Well come to think of it I gotta go (hey)

سلام این روز شماست که بگویید "خوش آمدید 💫 🌟 💫 🌟 Hey it's your day to say "You're welcome" (you're welcome)

چون من به آن قایق نیاز دارم 💫 🌟 💫 🌟 'Cause I'm gonna need that boat

من در حال حرکت هستم دور شما خوش آمدید  💫 🌟 💫 🌟  I'm sailing away away you're welcome (you're welcome)

چون مائویی می تواند هر کاری بکند جز شناور شدن 💫 🌟 💫 🌟 'Cause Maui can do anything but float

خواهش میکنم 💫 🌟 💫 🌟 You're welcome

و از شما متشکرم 💫 🌟 💫 🌟 And thank you

دانلود آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان مبتدی

 دانلود آهنگ ed shiran Bad habits برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان 

دانلود آهنگ

یک دو سه چهار 👨‍🎤 👨‍🎤 One two three four

هر بار که می آیی می دانی که نمی توانم نه بگویم 👨‍🎤 👨‍🎤 Every time you come around you know I can't say no

هر بار که خورشید غروب می کند به تو اجازه می دهم کنترل را به دست بگیری 👨‍🎤 👨‍🎤 Every time the sun goes down I let you take control

من می توانم بهشت ​​را قبل از اینکه دنیایم منفجر شود احساس کنم 👨‍🎤 👨‍🎤 I can feel the paradise before my world implodes

و امشب چیز فوق العاده ای داشت 👨‍🎤 👨‍🎤 And tonight had something wonderful

عادات بد من باعث می شود تا آخر شب ها به تنهایی به پایان برسد 👨‍🎤 👨‍🎤 My bad habits lead to late nights endin' alone

مکالمه با غریبه ای که به سختی می شناسم 👨‍🎤 👨‍🎤 Conversations with a stranger I barely know

سوگند می خورم که این آخرین مورد خواهد بود اما احتمالا نخواهد بود 👨‍🎤 👨‍🎤 Swearin' this will be the last but it probably won't

من چیزی برای از دست دادن استفاده یا انجام دادن ندارم 👨‍🎤 👨‍🎤 I got nothin' left to lose or use or do

عادت های بد من منجر به خیره شدن چشم های گشاد شده به فضا می شود 👨‍🎤 👨‍🎤 My bad habits lead to wide eyes stare into space

و می دانم که کنترل چیزهایی را که می گویم از دست خواهم داد 👨‍🎤 👨‍🎤 And I know I'll lose control of the things that I say

آره دنبال راهی می گشتم حالا نمی توانم فرار کنم 👨‍🎤 👨‍🎤 Yeah I was lookin' for a way out now I can't escape

بعد از دو هیچ اتفاقی نمی افتد درست است 👨‍🎤 👨‍🎤 Nothin' happens after two it's true

درست است عادت های بد من به شما منجر می شود 👨‍🎤 👨‍🎤 It's true my bad habits lead to you

 عادات بد من به تو منجر می شود 👨‍🎤 👨‍🎤 My bad habits lead to you

عادات بد من به تو منجر می شود 👨‍🎤 👨‍🎤 My bad habits lead to you

هر نیت پاکی زمانی تمام می شود که روزهای خوب شروع شود 👨‍🎤 👨‍🎤 Every pure intention ends when the good times start

برای رسیدن به جرقه ی اولین بار همه چیز را از دست داد 👨‍🎤 👨‍🎤 Fallin' over everything to reach the first time's spark

زیر نورهای نئون شروع شد و بعد همه جا تاریک شد 👨‍🎤 👨‍🎤 It started under neon lights and then it all got dark

من فقط بلدم زیاده روی کنم 👨‍🎤 👨‍🎤 I only know how to go too far

عادات بد من باعث می شود تا آخر شب ها به تنهایی به پایان برسد 👨‍🎤 👨‍🎤 My bad habits lead to late nights endin' alone

مکالمه با غریبه ای که به سختی می شناسم 👨‍🎤 👨‍🎤 Conversations with a stranger I barely know

سوگند می خورم که این آخرین مورد خواهد بود اما احتمالا نخواهد بود 👨‍🎤 👨‍🎤 Swearin' this will be the last but it probably won't

من چیزی برای از دست دادن استفاده یا انجام دادن ندارم 👨‍🎤 👨‍🎤 I got nothin' left to lose or use or do

عادت های بد من منجر به خیره شدن چشم های گشاد شده به فضا می شود 👨‍🎤 👨‍🎤 My bad habits lead to wide eyes stare into space

و می دانم که کنترل چیزهایی را که می گویم از دست خواهم داد 👨‍🎤 👨‍🎤 And I know I'll lose control of the things that I say

آره دنبال راهی می گشتم حالا نمی توانم فرار کنم 👨‍🎤 👨‍🎤 Yeah I was lookin' for a way out now I can't escape

بعد از دو هیچ اتفاقی نمی افتد درست است 👨‍🎤 👨‍🎤 Nothin' happens after two it's true

درست است عادت های بد من به شما منجر می شود 👨‍🎤 👨‍🎤 It's true my bad habits lead to you

عادات بد من به تو منجر می شود 👨‍🎤 👨‍🎤 My bad habits lead to you

راه طولانی را طی کردیم 👨‍🎤 👨‍🎤 We took the long way 'round

و تا زمانی که سرگرمی تمام شد سوخت 👨‍🎤 👨‍🎤 And burned 'til the fun ran out now

عادات بد من باعث می شود تا آخر شب ها به تنهایی به پایان برسد 👨‍🎤 👨‍🎤 My bad habits lead to late nights endin' alone

مکالمه با غریبه ای که به سختی می شناسم 👨‍🎤 👨‍🎤 Conversations with a stranger I barely know

سوگند می خورم که این آخرین مورد خواهد بود اما احتمالا نخواهد بود 👨‍🎤 👨‍🎤 Swearin' this will be the last but it probably won't

من چیزی برای از دست دادن استفاده یا انجام دادن ندارم 👨‍🎤 👨‍🎤 I got nothin' left to lose or use or do

عادت های بد من منجر به خیره شدن چشم های گشاد شده به فضا می شود 👨‍🎤 👨‍🎤 My bad habits lead to wide eyes stare into space

و می دانم که کنترل چیزهایی را که می گویم از دست خواهم داد 👨‍🎤 👨‍🎤 And I know I'll lose control of the things that I say

آره دنبال راهی می گشتم حالا نمی توانم فرار کنم 👨‍🎤 👨‍🎤 Yeah I was lookin' for a way out now I can't escape

بعد از دو هیچ اتفاقی نمی افتد درست است 👨‍🎤 👨‍🎤 Nothin' happens after two it's true

درست است عادت های بد من به شما منجر می شود 👨‍🎤 👨‍🎤 It's true my bad habits lead to you

عادات بد من به تو منجر می شود 👨‍🎤 👨‍🎤 My bad habits lead to you

عادات بد من به تو منجر می شود 👨‍🎤 👨‍🎤 My bad habits lead to you

آهنگ انگلیسی با زیرنویس انگلیسی برای تقویت زبان

دانلود آهنگ Strong از One Direction برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان

دانلود آهنگ

My hands your hands tied up like two ships  🎻 🎻 🎻 دستهای من دستهای تو مثل دو کشتی بهم محکم شده ان

Drifting weightless waves trying to break it 🎻 🎻 🎻 شناورن بدون وزن موجها سعی میکنن بشکننشون

I’d do anything to save it  🎻 🎻 🎻 هرکاری برای نجات دادنشون میکنم

Why is it so hard to say it  🎻 🎻 🎻  چرا گفتنش اینقدر سخته

My heart your heart sight tight like book ends 🎻 🎻 🎻 قلب من قلب تو مثل آخر کتابها هدف محکمی دارن

Pages between us written with no ends  🎻 🎻 🎻 صفحه ها بین ما بدون پایان نوشته شدن

So many words we’re not saying 🎻 🎻 🎻 حرفهای زیادی هست که نمیزنیم

Don’t want to wait till it’s gone 🎻 🎻 🎻 نمیخوام صبر کنم تا وقتی که تموم شده

You make strong 🎻 🎻 🎻  تو منو قوی میکنی

I’m sorry if I say I need ya 🎻 🎻 🎻 معذرت میخوام اگه میگم بهت نیاز دارم

But I don’t care I’m not scared of love 🎻 🎻 🎻 ولی برام مهم نیست چون از عشق نمیترسم

Because when I’m not with you I’m weaker 🎻 🎻 🎻 چون وقتی با تو نیستم ضعیفم

Is that so wrong is it so wrong 🎻 🎻 🎻 آیا اون خیلی اشتباه آیا خیلی اشتباهه

 That you make me strong 🎻 🎻 🎻 که تو منو قوی میکنی؟

 Think of how much love that’s been wasted  🎻 🎻 🎻 به این فکر کن که چقدر عشق که هدر شده

People always trying to escape it 🎻 🎻 🎻 مردم همیشه سعی میکنن ازش فرار کنن

Move on to stop their heartbreaking 🎻 🎻 🎻 فراموش کنن تا از دلشکسته شدن جلوگیری کنن

But there’s nothing I’m running from 🎻 🎻 🎻 ولی چیزی نیست که من ازش فرار کنم

You make me strong 🎻 🎻 🎻 تو منو قوی میکنی

I’m sorry if I say I need ya 🎻 🎻 🎻 معذرت میخوام اگه میگم بهت نیاز دارم

But I don’t care I’m not scared of love 🎻 🎻 🎻 ولی برام مهم نیست چون از عشق نمیترسم

Because when I’m not with you I’m weaker 🎻 🎻 🎻 چون وقتی با تو نیستم ضعیفم

Is that so wrong is it so wrong 🎻 🎻 🎻 آیا اون خیلی اشتباه آیا خیلی اشتباهه

So baby hold on to my heart 🎻 🎻 🎻 پس عزیزم به قلب من چنگ بزن

Ohh need you to keep me from falling apart 🎻 🎻 🎻 نیاز دارم که از تکه تکه شدن حفاظتم کنی

I’ll always hold on because you make me strong  🎻 🎻 🎻 من همیشه نگه میدارم چون تو منو قوی میکنی

I’m sorry if I say I need ya  🎻 🎻 🎻 معذرت میخوام اگه میگم بهت نیاز دارم

But I don’t care I’m not scared of love 🎻 🎻 🎻 ولی برام مهم نیست چون از عشق نمیترسم

Because when I’m not with you I’m weaker 🎻 🎻 🎻 چون وقتی با تو نیستم ضعیفم

Is that so wrong is it so wrong 🎻 🎻 🎻 آیا اون خیلی اشتباه آیا خیلی اشتباهه

I’m sorry if I say I need ya 🎻 🎻 🎻 معذرت میخوام اگه میگم بهت نیاز دارم

But I don’t care I’m not scared of love 🎻 🎻 🎻 ولی برام مهم نیست چون از عشق نمیترسم

Because when I’m not with you I’m weaker 🎻 🎻 🎻 چون وقتی با تو نیستم ضعیفم

Is that so wrong is it so wrong 🎻 🎻 🎻 آیا اون خیلی اشتباه آیا خیلی اشتباهه

That you make me strong 🎻 🎻 🎻 که تو منو قوی میکنی؟

دانلود اهنگ کارتونی فروزن Frozen Anna آنا و کریستوف  Kristoff

 اهنگ انگلیسی سطح اسان ترم اول برای تقویت زبان 

آهنگ Some things never change  برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان

دانلود آهنگ

Yes the wind blows a little bit colder  👯 👯 👯 بله باد کمی سردتر می وزد

And we’re all getting older  👯 👯 👯 و همه ما پیرتر می شویم

And the clouds are moving on with every Autumn breeze  👯 👯 👯 و ابرها با هر نسیم پاییزی حرکت می کنند

Peter Pumpkin just became fertilizer  👯 👯 👯 پیتر کدو تنبل تازه کود شد

And my leaf’s a little sadder and wiser  👯 👯 👯 و برگ من کمی غمگین تر و عاقل تر است

That’s why I rely on certain certainties  👯 👯 👯 به همین دلیل است که من بر قطعیت های خاصی تکیه می کنم

Yes some things never change 👯 👯 👯   بله بعضی چیزها هرگز تغییر نمی کنند

Like the feel of your hand in mine 👯 👯 👯  مثل حس دست تو در دست من

Some things stay the same 👯 👯 👯  بعضی چیزها ثابت می ماند

Like how we get along just fine 👯 👯 👯 مثل اینکه چطور با هم خوب کنار می آییم

Like an old stone wall that will never fall 👯 👯 👯 مثل یک دیوار سنگی قدیمی که هرگز فرو نمی ریزد

Some things are always true 👯 👯 👯 بعضی چیزها همیشه درست است

Some things never change 👯 👯 👯  بعضی چیزها هرگز تغییر نمی کنند

Like how I’m holding on tight to you  👯 👯 👯 مثل اینکه من تو را محکم می گیرم

The leaves are already falling 👯 👯 👯 برگها در حال ریزش هستند

Sven it feels like the future is calling 👯 👯 👯 سون به نظر می رسد که آینده فرا می رسد

Are you telling me tonight you’re gonna get down on one knee 👯 👯 👯  آیا امشب به من می گویید که روی یک زانو می نشینید؟

Yep but I’m really bad at planning these things out 👯 👯 👯 بله اما من در برنامه ریزی این چیزها واقعا بد هستم

Like candlelight and pulling up rings out  👯 👯 👯 مثل نور شمع و بیرون کشیدن حلقه ها

Maybe you should leave all the romantic stuff to me 👯 👯 👯  شاید باید همه چیزهای عاشقانه را به من بسپاری

Yeah some things never change 👯 👯 👯 آره بعضی چیزا هیچوقت تغییر نمیکنن

Like the love that I feel for her 👯 👯 👯 مثل عشقی که به او احساس می کنم

Some things stay the same 👯 👯 👯 بعضی چیزها ثابت می ماند

Like how reindeer’s are easier 👯 👯 👯 مثل اینکه گوزن شمالی راحت تر است

But if I commit and I go for it  👯 👯 👯 اما اگر متعهد شوم و بروم

I’ll know what to say and do right?  👯 👯 👯 من می دانم چه بگویم و چه کار کنم درست است؟

Some things never change 👯 👯 👯  بعضی چیزها هرگز تغییر نمی کنند

Sven the pressure is all on you 👯 👯 👯 سون فشار همه روی شماست

The winds are restless could that be why I’m hearing this call? 👯 👯 👯 بادها بیقرارند آیا به همین دلیل است که این تماس را می شنوم؟

Is something coming? I’m not sure I want things to change at all 👯 👯 👯 چیزی می آید؟  من مطمئن نیستم که اصلا بخواهم همه چیز تغییر کند

These days are precious can’t let them slip away 👯 👯 👯 این روزها باارزش هستند نمی توان اجازه داد از بین بروند

I can’t freeze this moment but I can still go out and seize this day 👯 👯 👯 من نمی توانم این لحظه را یخ کنم اما هنوز هم می توانم بیرون بروم و از این روز استفاده کنم

The wind blows a little bit colder 👯 👯 👯  باد کمی سردتر می وزد

And you all look a little bit older 👯 👯 👯  و همه شما کمی پیرتر به نظر می رسید

It’s time to count our blessings beneath an Autumn sky 👯 👯 👯 وقت آن است که نعمت هایمان را زیر آسمان پاییزی بشماریم

We’ll always live in the kingdom of plenty 👯 👯 👯  ما همیشه در پادشاهی فراوانی زندگی خواهیم کرد

That stands for the good of the many 👯 👯 👯 این به نفع بسیاری است

And I promise you the flag of Arendelle will always fly 👯 👯 👯  و من به شما قول می دهم که پرچم آرندل همیشه در اهتزاز خواهد بود

Our flag will always fly  👯 👯 👯 پرچم ما همیشه در اهتزاز خواهد بود

Some things never change 👯 👯 👯 بعضی چیزها هرگز تغییر نمی کنند

Turn around in the time that’s flown 👯 👯 👯 در زمانی که پرواز کرده اید بچرخید

Some things stay the same 👯 👯 👯 بعضی چیزها ثابت می ماند

Though the future remains unknown 👯 👯 👯 اگرچه آینده ناشناخته باقی مانده است

May our good luck rest may our past be past  👯 👯 👯 باشد که اقبال ما آرام گیرد گذشته ما گذشته باشد

Time’s moving fast it’s true  👯 👯 👯 زمان به سرعت در حال حرکت است درست است

Some things never change 👯 👯 👯  بعضی چیزها هرگز تغییر نمی کنند

And I’m holding on tight to you 👯 👯 👯  و من تو را محکم می گیرم

 Holding on tight to you 👯 👯 👯  محکم به تو چسبیده

I’m holding on tight to you 👯 👯 👯  من تو را محکم می گیرم

کانال آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان سطح متوسط 

دانلود آهنگ کارتون اریل پری دریایی کوچولو در انیمیشن The Little Mermaid

آهنگ Part of your world برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان به همراه ترجمه فارسی

دانلود آهنگ

Look at this stuff ?Isn’t it neat  🎹 🎹 🎹 به این وسیله نگاه کن  تمیز نیست؟

?Wouldn’t you think my collection’s complete  🎹 🎹 🎹 فکر نمی‌کنی مجموعه من تکمیل شده است؟

Wouldn’t you think I’m the girl 🎹 🎹 🎹 فکر نمی‌کنی من دختری هستم

?The girl who has everything  🎹 🎹 🎹 دختری که همه چیز دارد

Look at this trove 🎹 🎹 🎹  به این گنجینه نگاه کن

Treasures untold 🎹 🎹 🎹 گنجینه‌ای پنهان

?How many wonders can one cavern hold 🎹 🎹 🎹 چند تا شگفتی یک گودال می‌تواند نگه دارد؟

Lookin’ around here you’d think 🎹 🎹 🎹 به اطراف اینجا که نگاه می‌کنی فکر می‌کنی

Sure she’s got everything 🎹 🎹 🎹 حتما او همه چیز دارد

I’ve got gadgets and gizmos aplenty 🎹 🎹 🎹 من وسایل و ابزار زیادی دارم

I’ve got whozits and whatzits galore  🎹 🎹 🎹 من چیزها و افراد زیادی دارم

You want thingamabobs? I got twenty 🎹 🎹 🎹 تو چیزی می‌خواهی؟ من بیست تا از آن را دارم

?But who cares 🎹 🎹 🎹 اما چه کسی اهمیت می‌دهد؟

No big deal 🎹 🎹 🎹 معامله بزرگی نیست

I want more  🎹 🎹 🎹 من بیشتر می‌خواهم

I want to be where the people are 🎹 🎹 🎹 من می‌خواهم جایی باشم که مردم هستند

I want to see 🎹 🎹 🎹 من می‌خواهم ببینم

want to see ’em dancin’ 🎹 🎹 🎹 می‌خواهم رقصیدن آن‌ها را ببینم

Walkin’ around on those 🎹 🎹 🎹 راه بروم روی آن

Whad’ya call ’em? oh – feet  🎹 🎹 🎹 به آن‌ها چه می‌گویی؟ اوه پا

Flippin’ your fins you don’t get too far 🎹 🎹 🎹 با تکان دادن باله‌هایت خیلی دور نمی‌شوی

Legs are required for jumpin’ dancin’ 🎹 🎹 🎹 برای پریدن و رقصیدن پاها لازم هستند

Strollin’ along down a 🎹 🎹 🎹 قدم زدن در امتداد

What’s that word again? street 🎹 🎹 🎹  آن کلمه چی بود؟ خیابان

Up where they walk 🎹 🎹 🎹 جایی که روی آن راه می‌روند

Up where they stay all day in the sun 🎹 🎹 🎹 جایی که روی آن تمام روز در آفتاب هستند

Wanderin’ free  🎹 🎹 🎹 آزادانه پرسه می‌زنند

Wish I could be 🎹 🎹 🎹  آرزو می‌کنم من هم می‌توانستم

Part of that world 🎹 🎹 🎹  بخشی از آن دنیا باشم

What would I give 🎹 🎹 🎹 چه چیزی می‌دادم

If I could live 🎹 🎹 🎹 اگر می‌توانستم زنده بمانم

?Outta these waters 🎹 🎹 🎹  بیرون از این آب‌ها

What would I pay 🎹 🎹 🎹  چه چیزی می‌پرداختم

?To spend a day Warm on the sand 🎹 🎹 🎹  تا یک روز گرم را روی شن‌ها سپری کنم؟

Betcha on land 🎹 🎹 🎹  شرط می‌بندم روی زمین

They understand 🎹 🎹 🎹  آن‌ها می‌فهمند

Bet they don’t reprimand their daughters 🎹 🎹 🎹 اما آن‌ها دخترانشان را سرزنش نمی‌کنند

Bright young women 🎹 🎹 🎹 زنان باهوش جوانی که

Sick o’ swimmin 🎹 🎹 🎹’ خسته از شنا

Ready to stand 🎹 🎹 🎹  آماده برای ایستادن

And ready to know what the people know  🎹 🎹 🎹 و آماده برای دانستن چیزی که مردم می‌دانند

Ask ’em my questions 🎹 🎹 🎹 سوالاتم را از آن‌ها بپرسم

And get some answers  🎹 🎹 🎹 و جواب‌هایی بگیرم

What’s a fire and why does it 🎹 🎹 🎹  آتش چیست و چرا آن

What’s the word? burn 🎹 🎹 🎹 آن کلمه چیست؟ می‌سوزاند؟

?When’s it my turn 🎹 🎹 🎹 چه زمانی نوبت من می‌شود؟

Wouldn’t I love 🎹 🎹 🎹  آیا من دوست ندارم؟

?Love to explore that shore above 🎹 🎹 🎹  دوست ندارم که ساحل بالای سرم را کشف کنم؟

Out of the sea 🎹 🎹 🎹 بیرون از دریا

Wish I could be  🎹 🎹 🎹 ای کاش می‌توانستم

Part of that world 🎹 🎹 🎹 بخشی از آن دنیا باشم

دانلود رایگان آهنگ انگلیسی با متن و ترجمه برای آموزش و تقویت زبان نوجوانان و کودکان

دانلود آهنگ کارتونی راپونزل گیسو کمند Tangled

آهنگ I See the Light برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان

دانلود آهنگ

All those days watching from the windows  🎷 🎷 🎷  همه اون روزهایی که فقط از پنجره بیرون رو نگاه می کردم

All those years outside looking in  🎷 🎷 🎷 همه اون سالهایی که بیرون رو فقط از توی اتاقم تماشا می کردم

All that time never even knowing 🎷 🎷 🎷 توی تمام اون مدت هیچوقت نمی دونستم

Just how blind I’ve been  🎷 🎷 🎷 که چقدر غافل بودم

Now I’m here blinking in the starlight  🎷 🎷 🎷 حالا اینجا هستم و توی نور ستاره ها چشمام رو باز و بسته می کنم

Now I’m here suddenly I see  🎷 🎷 🎷 الان اینجام و یهو می بینم

Standing here it’s all so clear  🎷 🎷 🎷 که اینجا وایسادم و همه چی واضح و روشنه

I’m where I’m meant to be 🎷 🎷 🎷 الان جایی هستم که همیشه دلم می خواست باشم

And at last I see the light  🎷 🎷 🎷 و بالاخره روشنایی رو دیدم

And it’s like the fog has lifted  🎷 🎷 🎷 و انگار همه اون مه و تاریکی کنار رفته

And at last I see the light  🎷 🎷 🎷 و بالاخره روشنایی رو دیدم

And it’s like the sky is new  🎷 🎷 🎷 و انگار یه آسمون تازه رو می بینم

And it’s warm and real and bright  🎷 🎷 🎷 که خیلی روشن و واقعی و گرمه

And the world has somehow shifted 🎷 🎷 🎷 و انگار دنیا حسابی عوض شده

All at once everything looks different  🎷 🎷 🎷 و همه چی یه دفه یه جور متفاوتی شده

Now that I see you  🎷 🎷 🎷 یعنی حالا که تو میبینم

All those days chasing down a daydream  🎷 🎷 🎷 همه اون روزایی که توی این رویا غرق بودم

All those years living in a blur 🎷 🎷 🎷 همه اون روزایی که توی تاریکی زندگی کردم

All that time never truly seeing  🎷 🎷 🎷 همه اون وقتا هیچوقت نفهمیدم

Things the way they were  🎷 🎷 🎷 که دنیا واقعا چه جوریه

Now she’s here shining in the starlight 🎷 🎷 🎷 الان این دختر اینجاس و توی نور ستاره ها می درخشه

Now she’s here suddenly I know 🎷 🎷 🎷 حالا که این دختر اینجاس یه دفه اینو فهمیدم

If she’s here it’s crystal clear  🎷 🎷 🎷 که اگه پیشم بمونه همه چی خوب و عالی میشه

I’m where I’m meant to go 🎷 🎷 🎷 الان جایی هستم که همیشه دلم می خواست باشم

And at last I see the light 🎷 🎷 🎷 و بالاخره روشنایی رو دیدم

And it’s like the fog has lifted  🎷 🎷 🎷 و انگار همه اون مه و تاریکی کنار رفته

And at last I see the light  🎷 🎷 🎷 و بالاخره روشنایی رو دیدم

And it’s like the sky is new 🎷 🎷 🎷 و انگار یه آسمون تازه رو می بینم

And it’s warm and real and bright 🎷 🎷 🎷 که خیلی روشن و واقعی و گرمه

And the world has somehow shifted 🎷 🎷 🎷 و انگار دنیا حسابی عوض شده

All at once everything looks different 🎷 🎷 🎷 و همه چی یه جور متفاوتیه

Now that I see you  🎷 🎷 🎷  یعنی حالا که تو میبینم

دانلود آهنگ انگلیسی برای یادگیری زبان انگلیسی و تقویت زبان بزرگسالان

دانلود اهنگ کارتونی السا و آنا در انیمیشن فروزن Frozen

آهنگ Let it Go برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان

دانلود آهنگ

Let it Go  🎼 🎼 🎼 بگذار برود

 The snow glows white On the mountain tonight 🎼 🎼 🎼 امشب سفیدی برف روی کوهها می درخشد

Not a footprint to be seen 🎼 🎼 🎼 هیچ ردپایی دیده نمی شود

A kingdom of isolation 🎼 🎼 🎼 و همه جا سکوت محض پادشاهی می کند

And it looks like I’m the Queen 🎼 🎼 🎼 و انگار من ملکۀ این پادشاه هستم

The wind is howling 🎼 🎼 🎼  باد زوزه می کشد

Like this swirling storm inside  🎼 🎼 🎼 گویی گردبادی در دل دارد

Couldn’t keep it in  🎼 🎼 🎼 و نمی تواند جلوی آنرا بگیرد

Heaven knows I tried 🎼 🎼 🎼 خدا می داند که من تلاشم را کرده ام

Don’t let them in 🎼 🎼 🎼 نگذار وارد تنهایی ات شوند

Don’t let them see 🎼 🎼 🎼 نگذار تو را در این حالت ببینند

Be the good girl you always have to be  🎼 🎼 🎼 همان دختر خوبی باش که همیشه بودی

Conceal  ساکت و آرام  🎼 🎼 🎼  Don’t feel  چیزی را احساس نکن

Don’t let them know 🎼 🎼 🎼 نگذار آنها بدانند

Well now they know 🎼 🎼 🎼 خب الان دیگر آنها می دانند

Let it go let it go 🎼 🎼 🎼 بگذار برود بگذار برود

Can’t hold it back anymore 🎼 🎼 🎼  نمی توانی کاری کنی که برگردد

Let it go let it go 🎼 🎼 🎼 بگذار برود بگذار برود

Turn away and slam the door 🎼 🎼 🎼 برگرد و در را پشت سرت محکم ببند

I don’t care what they’re going to say 🎼 🎼 🎼 اصلا برایم مهم نیست که چه خواهند گفت

Let the storm rage on  🎼 🎼 🎼 بگذار این طوفان همه جا را درنوردد

The cold never bothered me anyway 🎼 🎼 🎼 سرما هرگز برایم آزاردهنده نبوده است

It’s funny how some distance  🎼 🎼 🎼 چقدر جالب است که فاصله

Makes everything seem small 🎼 🎼 🎼   باعث می شود همه چیز کوچک به نظر بیاید

And the fears that once controlled me 🎼 🎼 🎼 و ترس هایی که روزی بر من غلبه داشتند

Can’t get to me at all 🎼 🎼 🎼 دیگر بر من اثری نخواهند داشت

It’s time to see  What I can do 🎼 🎼 🎼 الان دیگر می دانم که چه می توانم بکنم

To test the limits and break through 🎼 🎼 🎼 که محدودیت ها را بشکنم

No right no wrong  🎼 🎼 🎼 چه غلط و چه درست

No rules for me  هیچ قانونی برایم وجود ندارد  I’m free  من آزاد آزادم

Let it go Let it go  🎼 🎼 🎼 بگذار برود بگذار برود

I am one with the wind and sky 🎼 🎼 🎼  من با باد و آسمان تنها هستم

Let it go Let it go  🎼 🎼 🎼 بگذار برود بگذار برود

You’ll never see me cry  🎼 🎼 🎼 هرگز اشکهای مرا نخواهی دید

Here I stand and here I’ll stay 🎼 🎼 🎼 جایگاهم را حفظ می کنم و می مانم

Let the storm rage on 🎼 🎼 🎼 بگذار این طوفان همه جا را درنوردد

My power flurries through the air into the ground 🎼 🎼 🎼 قدرت من به اندازۀ زمین و آسمان است

My soul is spiraling in frozen fractals all around 🎼 🎼 🎼 روح من در همۀ این تکه های یخی رخنه کرده است

And one thought crystallizes like an icy blast  🎼 🎼 🎼 طوری که همه فکر می کنند طوفانی از یخ راه می افتد

I’m never going back  🎼 🎼 🎼 هرگز به گذشته نمی اندیشم

The past is in the past  🎼 🎼 🎼 گذشته به همان گذشته تعلق دارد

Let it go Let it go 🎼 🎼 🎼 بگذار برود بگذار برود

And I’ll rise like the break of dawn  🎼 🎼 🎼 و من بعداز این شکست دوباره برمی خیزم

Let it go Let it go 🎼 🎼 🎼  بگذار برود بگذار برود

That perfect girl is gone  دیگر از آن دختر خوب و کامل خبری نیست

Here I stand in the light of day  🎼 🎼 🎼 من در حال و در امروز زندگی می کنم

Let the storm rage on 🎼 🎼 🎼   بگذار طوفان همه جا در نوردد

The cold never bothered me anyway  🎼 🎼 🎼 سرما هیچوقت برایم آزاردهنده نبوده است

معرفی آهنگ‌های انگلیسی شاد برای یادگیری در کوتاه مدت با لحن و لهجه انگلیسی

دانلود آهنگ کارتونی آناستازیا انیمیشن Anastasia و راسپوتین

آهنگ Once Upon a December برای تقویت زبان انگلیسی کودکان

دانلود آهنگ

Dancing bears 🎤 🎤 🎤 خرس های رقصان

Painted wings 🎤 🎤 🎤  بال های رنگی

Things I almost remember 🎤 🎤 🎤 همه آن چیزی است که به یاد می آورم

And a song someone sings 🎤 🎤 🎤 و کسی دارد آوازی می خواند

Once upon a December 🎤 🎤 🎤 یکی از روزهای ماه دسامبر

Someone holds me safe and warm 🎤 🎤 🎤  کسی مرا به گرمی در آغوشش گرفته است

Horses prance through a silver storm 🎤 🎤 🎤 اسب ها در این طوفان برفی جست و خیز می کنند

Figures dancing gracefully 🎤 🎤 🎤 عکس ها و نقش ها به زیبایی حرکت می کنند

Across my memory 🎤 🎤 🎤 همه اینها را به یاد می آورم

Someone holds me safe and warm 🎤 🎤 🎤  کسی مرا به گرمی در آغوشش گرفته است

Horses prance through a silver storm 🎤 🎤 🎤 اسب ها در این طوفان برفی جست و خیز می کنند

Figures dancing gracefully 🎤 🎤 🎤 عکس ها و نقش ها به زیبایی حرکت می کنند

Across my memory  🎤 🎤 🎤 همه اینها را به یاد می آورم

Far away 🎤 🎤 🎤 یک جای خیلی دور

Long ago 🎤 🎤 🎤 خیلی وقت پیش

Glowing dim as an ember 🎤 🎤 🎤  سوسوی نوری درخشان

Things my heart used to know 🎤 🎤 🎤 همه اینها را با تمام وجود می دانستم

Things it yearns to remember 🎤 🎤 🎤  و همیشه آرزو داشتم که به یاد بیاورم

And a song someone sings  🎤 🎤 🎤 و کسی دارد آوازی می خواند

Once upon a December 🎤 🎤 🎤 یکی از روزهای ماه دسامبر

یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ ریتم شاد و به یاد ماندنی برای تقویت زبان انگلیسی و تقویت لیسنینگ

دانلود آهنگ کارتونی موانا music cartoon animation moana 

دانلود آهنگ How far I’ll go برای آموزش زبان انگلیسی به نوجوانان همراه با متن و ترجمه

دانلود آهنگ

I’ve been staring at the edge of the water 🎶 🎶 🎶 من به لبه آب خیره شده‌ام

Long as I can remember never really knowing why 🎶 🎶 🎶 از وقتی به یاد دارم هرگز هم نفهمیدم چرا

I wish I could be the perfect daughter 🎶 🎶 🎶 آرزو داشتم می‌توانستم دختر کاملی باشم

But I come back to the water no matter how hard I try 🎶 🎶 🎶 اما من به سوی آب برمی‌گردم مهم نیست که چقدر سخت تلاش کنم

Every turn I take every trail I track 🎶 🎶 🎶 هر چرخشی که انجام می‌دهم هر دنباله ای را که دنبال می‌کنم

Every path I make every road leads back 🎶 🎶 🎶 هر مسیری را که طی کنم هر جاده‌ای به عقب برمی‌گردد

To the place I know where I cannot go though I long to be

به جایی که می‌شناسم جایی که نمی توانم بروم هر چند که دوست دارم مدت طولانی آن‌جا باشم

See the line where the sky meets the sea? It calls me

خطی که در آنجا آسمان با دریا ملاقات می‌کند را می‌بینی او مرا صدا میزند

And no one knows how far it goes 🎶 🎶 🎶 و هیچ کس نمی‌داند چه قدر دور می‌شود

If the wind in my sail on the sea stays behind me 🎶 🎶 🎶 اگر باد در سفر دریایی من روی دریا پشت من بماند

One day I’ll know if I go there’s just no telling how far I’ll go

روزی می‌فهمم اگر بروم چیزی نمی‌گویم که چه قدر دور می‌شوم

I know everybody on this island seems so happy on this island

من می‌دانم هر فردی در این جزیره بسیار خوشحال به نظر می‌رسد

Everything is by design همه چیز طراحی مشخصی دارد

I know everybody on this island has a role on this island

من می‌دانم هر فردی در این جزیره نقشی دارد

So maybe I can roll with mine 🎶 🎶 🎶 پس شاید من هم بتوانم نقش خودم را داشته باشم

I can lead with pride I can make us strong  🎶 🎶 🎶 من می‌توانم با افتخار رهبری کنم من می‌توانم خودمان را قوی کنم

I’ll be satisfied if I play along  🎶 🎶 🎶 من خوشحال می‌شوم اگر بتوانم نقشم را بازی کنم

But the voice inside sings a different song 🎶 🎶 🎶 اما صدای درونم آهنگ متفاوتی را می‌خواند

 What is wrong with me 🎶 🎶 🎶 مشکل من چیست

See the light as it shines on the sea? It’s blinding 🎶 🎶 🎶 نوری که روی دریا می درخشد را می بینی؟ کور کننده است

But no one knows how deep it goes  🎶 🎶 🎶 ولی هیچ کسی نمی‌داند که چه قدر عمیق است

And it seems like it’s calling out to me so come find me

به نظر می‌آید که مرا فرا می‌خواند پس بیا و مرا پیدا کن

?And let me know what’s beyond that line will I cross that line

اجازه بده من بدانم چه چیزی آن طرف خط است من از آن خط عبور می‌کنم

See the line where the sky meets the sea? It calls me

خطی که در آن جا آسمان با دریا ملاقات می‌کند را می‌بینی  آن مرا صدا می‌زند

And no one knows how far it goes 🎶 🎶 🎶 و هیچ کس نمی‌داند چه قدر دور می‌شود

If the wind on my sail in the sea stays behind me 🎶 🎶 🎶 اگر باد در سفر دریایی من روی دریا پشت من بماند

One day I’ll know how far I’ll go 🎶 🎶 🎶 یک روزی خواهم فهمید چقدر دور خواهم رفت

دانلود رایگان آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان

آموزش رنگ های انگلیسی با موسیقی به کودکان

دانلود آهنگ

بهترین آهنگ های انگلیسی برای یادگیری زبان

اهنگ شاد آموزش حروف بزرگ و کوچک انگلیسی با شعر و موسیقی به کودکان

دانلود آهنگ

اهنگ انگلیسی سطح متوسط و مبتدی  برای تقویت زبان 

آموزش رنگ انگلیسی به بزرگسالان و کودکان

دانلود آهنگ

آموزش آهنگ موزیکال شاد حروف انگلیسی به کودکان 3 ساله

دانلود آهنگ

ترانه کودکانه آموزش زبان انگلیسی نوجوان آموزش حروف الفبا از A تا Z

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ کودکانه آموزش حروف انگلیسی با رقص به کودکان حروف انگلیسی a b c d e f g

دانلود آهنگ

آموزش حروف انگلیسی به کودکان صوتی

دانلود آهنگ

 

 

 

 

معرفی بهترین های موزیک من

دانلود آهنگ شاد کریسمس مبارک کودکانه 

دانلود آهنگ تولد کودکانه خارجی 

دانلود آهنگ عید قربان کودکانه 

دانلود آهنگ کودکانه عید غدیر خم 

دانلود آهنگ عید نوروز کودکانه شاد 

امتیاز 4.44 ( 34 رای )

کلیه حقوق مادی و معنوی برای موزیک من محفوظ می باشد 47