کلیه حقوق مادی و معنوی برای موزیک من محفوظ می باشد 80