دانلود آهنگ مثل یه زلزله اومدی تکونم دادی ریمیکس و اصلی

دانلود آهنگ مثل یه زلزله اومدی تکونم دادی ریمیکس و اصلی

اهنگ امید افخم ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ اﻳﻨﺠﻮری ﺑﻪ ت ت پ ت ﻧﻴﻔﺘﺎده دﻟﻢ دﻟﻢ از دس رﻓﺖ واﺳﻪ ﺗﻮ ﺿﻌﻒ رﻓﺖ شاد رقصیدنی

ریمیکس آهنگ مثل یه زلزله اومدی تکونم دادی امید افخم تند بیس دار معروف اینستاگرام

 دانلود ریمیکس شاد خفن رقصیدنی برای پارتی

دانلود آهنگ مثل یه زلزله اومدی تکونم دادی ریمیکس و اصلی

متن آهنگ مثل یه زلزله اومدی تکونم دادی

من یه گوشه مرده بودم که تو جونم دادی یه پرنده بودم که تو آب و دونم دادی

مثل یه زلزله اومدی تکونم دادی عشقی که ندیده بودم نشونم دادی

پیش چشمای تو تسلیم و وا داده دلم

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدﺗﻢ ﻧﻤﻴﺮی ﺗﻮ از ﻳﺎد دﻟﻢ ﻧﻤﻰ دوﻧﻢ ﭼﺠﻮری ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻣﻴﺨﻮاﻣﺖ

ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ اﻳﻨﺠﻮری ﺑﻪ ت ت پ ت ﻧﻴﻔﺘﺎده دﻟﻢ دﻟﻢ از دس رﻓﺖ

واﺳﻪ ﺗﻮ ﺿﻌﻒ رﻓﺖ واﺳﻪ اون ﻧﻤﻜﻰ ﻛﻪ داری ﻫﺮ ﭼﻰ ﻫﺴﺖ رو ﻛﻦ

ﻣﻨﻮ ﺟﺎدو ﻛﻦ ﺗﻮ ﺑﺎ اون ﻛﻠﻜﻰ ﻛﻪ داری ﺗﻮ ﺧﻮد ﻧﻮر ﻣﺎﻫﻰ ﻛﻪ روﺷﻦ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻫﺮﺷﺒﻮ

ﻣﻦ ﻓﻘﻄ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻳﻪ دﻳﻮوﻧﻪ ی ﺧﻮش ﻣﺸﺮﺑﻤﻮ ﻣﺚ آﺑ روی آﺗﻴﺸﻪ دو ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺳﻴﺎت

ﻫﺮ دﻓﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﺎری ﺗﺒﻤﻮ دﻟﻢ از دس رﻓﺖ واﺳﻪ ﺗﻮ ﺿﻌﻒ رﻓﺖ

واﺳﻪ اون ﻧﻤﻜﻰ ﻛﻪ داری ﻫﺮ ﭼﻰ ﻫﺴﺖ رو ﻛﻦ ﻣﻨﻮ ﺟﺎدو ﻛﻦ ﺗﻮ ﺑﺎ اون ﻛﻠﻜﻰ ﻛﻪ داری

امتیاز 4.57 ( 54 رای )

کلیه حقوق مادی و معنوی برای موزیک من محفوظ می باشد 88